C# testy i pytania rekrutacyjne

Wybierz poziom:
Sortuj:
12
13-09-2017 12 1 J Co to jest C#?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
8
13-09-2017 8 1 J Jakie są modyfikatory dostępu w języku C#?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
7
19-09-2017 7 1 S Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed?
zaawansowane dodane przez marcin90 19-09-2017
1 odp.
5
18-09-2017 5 1 J Co to jest konstruktor?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
3
13-09-2017 3 1 J Jakie są różnice pomiędzy polami a właściwościami?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
4
18-09-2017 4 1 J Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją a inicjalizacją?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
5
17-10-2017 5 1 J Co to jest konstruktor prywatny i do czego służy?
podstawy dodane przez marcin90 17-10-2017
1 odp.
4
07-09-2017 4 1 J Jakie są różnice pomiędzy typami wartościowymi a referencyjnymi?
podstawy dodane przez marcin90 07-09-2017
1 odp.
7
18-09-2017 7 1 J Jakie są różnice pomiędzy const i readonly?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
4
18-09-2017 4 1 J Do czego służy klauzula finally?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
7
28-09-2017 7 1 J Jakie są różnice pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną?
podstawy dodane przez marcin90 28-09-2017
1 odp.
5
31-10-2017 5 1 J Jakie są fundamentalne cechy (paradygmaty) programowania obiektowego?
podstawy dodane przez marcin90 31-10-2017
1 odp.
3
22-09-2017 3 1 J Co oznaczają pojęcia boxing i unboxing?
podstawy dodane przez marcin90 22-09-2017
1 odp.
3
12-01-2018 3 1 J Jakie są różnice pomiędzy klasą a strukturą?
podstawy dodane przez marcin90 12-01-2018
1 odp.
4
12-01-2018 4 1 J Co to jest tryb wyliczeniowy (enum)?
podstawy dodane przez marcin90 12-01-2018
1 odp.
4
29-09-2017 4 1 S Jakie są różnice pomiędzy ref oraz out?
zaawansowane dodane przez marcin90 29-09-2017
1 odp.
4
25-09-2017 4 1 S Co to są metody rozszerzające? W jaki sposób możemy je używać?
zaawansowane dodane przez marcin90 25-09-2017
1 odp.
4
24-09-2017 4 1 J Jakie są różnice pomiędzy String a StringBuilder?
podstawy dodane przez marcin90 24-09-2017
1 odp.
3
01-09-2017 3 1 S Jakie są różnice pomiędzy wczesnym a późnym wiązaniem?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
3
24-09-2017 3 1 S Klasa implementuje kilka interfejsów z metodami o takich samych nazwach. W jaki sposób zaimplementowałbyś metody w danej klasie?
zaawansowane dodane przez marcin90 24-09-2017
1 odp.
4
25-09-2017 4 1 J Co to jest metoda wirtualna?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
1 odp.
2
01-09-2017 2 0 S Co to jest serializacja?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
0 odp.
3
25-09-2017 3 1 J Słowo kluczowe using w C# - do czego służy?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
1 odp.
2
01-09-2017 2 1 S Co to jest LINQ?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
1
06-11-2017 1 1 S Na czym polega refleksja?
zaawansowane dodane przez marcin90 06-11-2017
1 odp.
2
25-09-2017 2 1 J Czy słowo kluczowe this może być użyte w metodzie statycznej?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
1 odp.
1
22-09-2017 1 1 J Co to jest interfejs?
podstawy dodane przez marcin90 22-09-2017
1 odp.
3
25-09-2017 3 1 J Na czym polega przeciążanie metod?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
1 odp.
1
01-09-2017 1 1 S Dlaczego nie można użyć modyfikatora dostępu do metody w interfejsie?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
0
01-09-2017 0 0 S Na czym polega i do czego służy wstrzykiwanie zależności? [Dependency Injection]
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
0 odp.
2
01-09-2017 2 1 S Co oznacza słowo kluczowe lock?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
1
01-09-2017 1 1 J Co to jest kolekcja?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
1
01-09-2017 1 2 J Jakie sa róznice pomiędzy metodami dispose() oraz finalize()?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
2 odp.
2
01-09-2017 2 1 J Jakie są różnice pomiedzy wątkiem a procesem?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
3
01-09-2017 3 0 J Jakie są różnice pomiędzy klasą a obiektem?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
0 odp.
1
11-09-2017 1 1 J Co to jest Garbage Collector? Opisz zasadę działania.
podstawy dodane przez marcin90 11-09-2017
1 odp.
2
01-09-2017 2 0 J Co to jest atrybut?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
0 odp.
2
01-09-2017 2 0 J Co to jest wątek?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
0 odp.
1
01-09-2017 1 1 J Co to jest mockowanie?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
0
01-09-2017 0 1 J Co to są typy generyczne?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
0
01-09-2017 0 1 J W jakim celu stosuje się wzorce projektowe?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
2
25-10-2017 2 1 S Jaka jest różnica pomiędzy IEnumerable oraz IQueryable?
zaawansowane dodane przez marcin90 25-10-2017
1 odp.
0
27-10-2017 0 1 J Co zostanie wyświetlone na konsoli?
podstawy dodane przez marcin90 27-10-2017
1 odp.
0
21-11-2017 0 1 J Czy podany string jest palindromem?
podstawy dodane przez marcin90 21-11-2017
1 odp.
0
27-11-2017 0 1 S Analiza kodu - zadanie 4
zaawansowane dodane przez marcin90 27-11-2017
1 odp.
2
14-08-2018 2 1 S Co to są kopie głębokie i płytkie?
zaawansowane dodane przez lukaszek 14-08-2018
1 odp.
2
14-08-2018 2 1 S Czym jest Lazy Loading i Eager Loading?
zaawansowane dodane przez lukaszek 14-08-2018
1 odp.
1
04-10-2018 1 1 J Co oznacza słowo kluczowe partial?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1 odp.
1
04-10-2018 1 1 J Co to jest delegat?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1 odp.
1
04-10-2018 1 0 J Co to są wyrażenia lambda?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
0 odp.
0
04-10-2018 0 1 J Co to są obiekty immutable?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1 odp.
2
04-10-2018 2 1 J Do czego służą operatory ? oraz ?? w języku C#?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1 odp.
0
04-10-2018 0 1 J Jaka jest różnica pomiędzy słowem new, a słowem override?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1 odp.
2
04-10-2018 2 1 J Czym są dyrektywy preprocesora?
podstawy dodane przez marcin90 04-10-2018
1 odp.
2
19-11-2018 2 1 S Co oznaczają słowa kluczowe async oraz await? W jakim celu ich używamy?
zaawansowane dodane przez marcin90 19-11-2018
1 odp.
1
11-12-2020 1 1 S Typ dynamic w C# - czym jest i do czego służy?
zaawansowane dodane przez admin 11-12-2020
1 odp.
0
18-12-2020 0 0 J Do czego służą instrukcje checked i unchecked?
podstawy dodane przez marcin90 18-12-2020
0 odp.
0
18-12-2020 0 0 S Słowo kluczowe yield - do czego służy?
zaawansowane dodane przez marcin90 18-12-2020
0 odp.

© 2021 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci