Uruchom test C#

C# pytania rekrutacyjne

Dodajesz pytanie jako gość. Zaloguj się się by uzyskać dostęp do rankingu oraz powiadomień.

Lvl LvlType Pytanie Dodał
J Co to jest C#? marcin90 13-09-2017 1
J Omów atrybuty dostępu. marcin90 13-09-2017 1
M Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed? marcin90 19-09-2017 1
J Co to jest konstruktor? marcin90 18-09-2017 2
J Jaka jest różnica pomiędzy polami a właściwościami? marcin90 13-09-2017 1
J Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją a inicjalizacją? marcin90 18-09-2017 1
J Co to jest konstruktor prywatny i do czego służy? marcin90 17-10-2017 1
J Jaka jest różnica pomiędzy typami wartościowymi a referencyjnymi? marcin90 07-09-2017 1
J Wymień różnice pomiędzy const i readonly. marcin90 18-09-2017 1
J Do czego służy klauzula finally? marcin90 18-09-2017 1
J Jakie są różnice pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną? marcin90 28-09-2017 1
J Jakie są fundamentalne cechy (paradygmaty) programowania obiektowego? marcin90 31-10-2017 1
J Co oznaczają pojęcia boxing i unboxing? marcin90 22-09-2017 1
J Jaka jest różnica pomiędzy klasą a strukturą? marcin90 12-01-2018 1
J Co to jest tryb wyliczeniowy (enum)? marcin90 12-01-2018 1
M Słowa kluczowe ref oraz out - podaj różnice w działaniu. marcin90 29-09-2017 1
M Co to są metody rozszerzające? W jaki sposób możemy je używać? marcin90 25-09-2017 1
J Jakie są różnice pomiędzy String a StringBuilder? marcin90 24-09-2017 1
M Jakie są różnice pomiędzy wczesnym a późnym wiązaniem? marcin90 01-09-2017 1
M Klasa implementuje kilka interfejsów z metodami o takich samych nazwach. W jaki sposób zaimplementowałbyś metody w danej klasie? marcin90 24-09-2017 1
J Co to jest metoda wirtualna? marcin90 25-09-2017 1
M Co to jest serializacja? marcin90 01-09-2017 1
J Dlaczego używamy instrukcji using? marcin90 25-09-2017 1
M Co to jest LINQ? marcin90 01-09-2017 1
M Na czym polega refleksja? marcin90 06-11-2017 1
J Czy słowo kluczowe this może być użyte w metodzie statycznej? marcin90 25-09-2017 2
J Co to jest interfejs? marcin90 22-09-2017 1
J Na czym polega przeciążanie metod? marcin90 25-09-2017 1
J Czy metody wirtualne mogą być przeciążane? marcin90 01-09-2017 1
M Dlaczego nie można użyć modyfikatora dostępu do metody w interfejsie? marcin90 01-09-2017 2
J Czy istnieje mozliwość żeby jedna tablica przechowywała różne typy obiektów takie jak int, string, float itp? marcin90 26-09-2017 1
M Omów krótko pojęcie 'wstrzykiwanie zależności'. marcin90 01-09-2017 1
J Przekazywać parametry do metod mozemy na 3 sposoby. Opisz je krótko. marcin90 01-09-2017 1
M Co oznacza słowo kluczowe lock? marcin90 01-09-2017 1
J Co to jest kolekcja? marcin90 01-09-2017 1
J Jakie sa róznice pomiędzy metodami dispose() oraz finalize()? marcin90 01-09-2017 1
J Omów różnice pomiedzy wątkiem a procesem? marcin90 01-09-2017 1
J Jaka jest różnica pomiędzy klasą a obiektem? marcin90 01-09-2017 1
J Co to jest Garbage Collector? Opisz zasadę działania. marcin90 11-09-2017 1
J Co to jest atrybut? marcin90 01-09-2017 1
J Co to jest wątek? marcin90 01-09-2017 1
J Co to jest pula wątków? marcin90 01-09-2017 0
J Co to jest mockowanie? marcin90 01-09-2017 1
J Co to są typy generyczne? marcin90 01-09-2017 0
J W jakim celu stosuje się wzorce projektowe? marcin90 01-09-2017 0
J Omów jeden z wzroców programowania. marcin90 01-09-2017 1
J Co to sa testy jednostkowe? marcin90 01-09-2017 0
M Jaka jest różnica pomiędzy IEnumerable vs IQueryable marcin90 25-10-2017 1
J Co zostanie wyświetlone na konsoli? marcin90 27-10-2017 1
J Czy podany string jest palindromem? marcin90 21-11-2017 2
M Analiza kodu - zadanie 4 marcin90 27-11-2017 1
M Co to są kopie głębokie i płytkie? lukaszek 14-08-2018 1
M Czym jest Lazy Loading i Eager Loading? lukaszek 14-08-2018 0
J Jak działa yield? czerwo 04-10-2018 0
J Co to jest chcecked i unchecked? czerwo 04-10-2018 1
J Co oznacza słowo kluczowe partial? czerwo 04-10-2018 0
J Co to jest delegat? czerwo 04-10-2018 0
J Co to są wyrażenia lambda? czerwo 04-10-2018 0
J Co to są obiekty immutable? czerwo 04-10-2018 0
J Do czego służą operatory ? oraz ?? w języku C#? czerwo 04-10-2018 0
J Jaka jest różnica pomiędzy słowem new, a słowem override? czerwo 04-10-2018 0
J Czym są typy dynamiczne? czerwo 04-10-2018 0
M Czym są wskaźniki 'pointer' ? czerwo 04-10-2018 0
J Czym są dyrektywy preprocesora? czerwo 04-10-2018 0


© 2018 - SkillsTest.pl Regulamin Polityka Prywatnosci