Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją a inicjalizacją?


Deklaracja zmiennej

to utworzenie obszaru w pamięci gdzie będzie przechowywana wartości zmiennej.
int i;

Inicjalizacja zmiennej

to przypisanie wartości do zadeklarowanej zmiennej, czyli zapisanie wartości zmiennej do obszaru w pamięci które zostało stworzone podczas deklaracji.
i = 7;
Deklaracja oraz inicjalizacja w jednym kroku:
int i = 7;
alsenq 02-02-2022 01:57
Czy można najpierw zainicjalizować zmienną a później zadeklarować? Warto dodać o tym informację.

bobs1 03-02-2022 12:33
Nie można zainicjalizować zmiennej a później zadeklarować. Jeśli nie zadeklarujemy to zmienna jeszcze nie istnieje w pamięci, kompilator powinien pokazać błąd.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci