JAVA pytania rekrutacyjne

Dodawanie pytań i odpowiedzi dostępne jedynie dla zalogowanych.

Zaloguj się lub zarejestruj.

Test JAVA

Wybierz poziom:
Sortuj:
13
22-07-2018 13 1 M Co to jest String Pool?
mid dodane przez marcin90 22-07-2018
1 odp.
7
22-07-2018 7 0 M Jaka jest różnica pomiędzy klasami String, StringBuffer oraz StringBuilder?
mid dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
12
22-07-2018 12 0 J Co to jest i jak działa Garbage Collector w Javie?
junior dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
6
22-07-2018 6 1 J Czym jest JVM (maszyna wirtualna Javy)?
junior dodane przez marcin90 22-07-2018
1 odp.
7
22-07-2018 7 1 J Jakie są różnice pomiędzy JDK,JRE oraz JVM?
junior dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
3
22-07-2018 3 1 J Czy język JAVA jest w 100% obiektowy?
junior dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
7
22-07-2018 7 1 J Czym w języku JAVA jest konstruktor?
junior dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 M Jaka jest różnica pomiędzy equals() oraz == ?
mid dodane przez czarus 22-07-2018
0 odp.
4
22-07-2018 4 1 J Czym jest przeciążanie oraz przesłanianie metod?
junior dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
3
22-07-2018 3 1 M Co oznacza słowo kluczowe volatile? Podaj przypadek, w którym byś go użył.
mid dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
5
22-07-2018 5 1 M Porównaj metody sleep() oraz wait() . Podaj przypadki, w których użył byś tych metod.
mid dodane przez dependency 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 M Co to jest i na czym polega mechanizm refleksji w języku JAVA. Podaj przykład.
mid dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
2
22-07-2018 2 0 J Czym jest servlet?
junior dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
22-07-2018 1 1 J Co oznacza słowo kluczowe final. Podaj przykład użycia.
junior dodane przez dependency 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 J Dlaczego w JAVA metoda main jest statyczna?
junior dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
2
22-07-2018 2 1 J Co to jest język JAVA? Co wiesz na jego temat?
junior dodane przez dependency 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 J Co rozumiesz przez słowo obiekt?
junior dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
22-07-2018 1 0 J Co to jest wyjątek?
junior dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
22-07-2018 1 0 J Co to jest enkapsulacja?
junior dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S W jaki sposób przesłać obiekt z jednego wątku do drugiego?
senior dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S W jaki sposób można uniknąć zakleszczeń (deadlock) w programach napisanych w języku JAVA?
senior dodane przez admin 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 1 M W celu przechowywania haseł użytkowników bezpieczniej będzie użyć tablicy znaków czy zmiennej typu String?
mid dodane przez admin 28-07-2018
1 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Za zadanie masz zsynchronizować 6 wątków. Opisz w jaki sposób zaprojektowałbyś rozwiązanie.
senior dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 1 M Jakie są różnice pomiędzy throw oraz trowhs?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
2
28-07-2018 2 0 M Jakie są różnice pomiędzy wyjątkami typu 'checked' oraz 'unchecked'?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
3
28-07-2018 3 0 J Czy dziedziczenie po więcej niż jednej klasie jest możliwe? Jak myślisz, dlaczego twórcy języka skłonili się ku danemu rozwiązaniu?
junior dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 1 M Jakie są różnice pomiędzy final, finally oraz finalize?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
0
28-07-2018 0 0 M Jaka jest różnica pomiędzy plikami typu .jar oraz .war?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 M Czy możemy utworzyć obiekt typu immutable zawierający obiekt typu mutable?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 M Czy operacja ++ jest bezpieczna w aplikacjach wielowątkowych? Uzasadnij odpowiedź.
mid dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 0 M Jakie są różnice pomiędzy operacjami a += b oraz a = a + b?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
0
28-07-2018 0 1 M Dlaczego obiekt typu String jest w niezmienny (immutable) w języku JAVA?
mid dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
1
28-07-2018 1 1 J Jakie są różnice pomiędzy stosem a stertą?
junior dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
0
28-07-2018 0 0 M Jakie są różnice pomiędzy ArrayList oraz LinkedList?
mid dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 1 M Jakie są różnice pomiędzy Hashtable i HashMap?
mid dodane przez czarus 28-07-2018
1 odp.
0
28-07-2018 0 0 S Czy używanie SimpleDateFormat jest bezpieczne w przypadku aplikacji wielowątkowych? Uzasadnij odpowiedź.
senior dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
0
28-07-2018 0 0 J Jakie są różnice pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną?
junior dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jaka jest różnica pomiędzy parserami SAX oraz DOM?
senior dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 M Jakie są różnice pomiędzy MAVEN oraz ANT?
mid dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 0 S Czy nadpisanie metody hashCode() będzie miało jakikolwiek wpływ na wydajność? Uzasadnij odpowiedź.
senior dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jak działa metoda Substring() w klasie String?
senior dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jakie są różnice pomiędzy metodami Executor.submit() oraz Executer.execute()?
senior dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 J Jakie są korzyści użycia framework'a Spring w projekcie?
junior dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 M Co oznacza adnotacja @required?
mid dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 J Czym jest Spring Bean?
junior dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 M Jaki jest cykl życia Spring Bean?
mid dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
11-09-2018 0 0 M Co oznacza adnotacja @Repository?
mid dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 M Co oznacza adnotacja @Qualifier?
mid dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
11-09-2018 0 0 J Do czego służy plik konfiguracyjny w Spring?
junior dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
11-09-2018 0 0 M Czym jest Spring IoC Container?
mid dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
18-10-2018 0 0 J Opisz wzorzec projektowy Template
junior dodane przez Bezwet 18-10-2018
0 odp.
1
18-10-2018 1 0 J Na czym polega polimorfizm?
junior dodane przez Bezwet 18-10-2018
0 odp.
0
19-11-2018 0 0 J Co to jest Autoboxing i Unboxing?
junior dodane przez Thoren666 19-11-2018
0 odp.
0
12-12-2018 0 0 J Co to jest deadlock ?
junior dodane przez timati 12-12-2018
0 odp.
0
12-12-2018 0 0 J Co oznacz słowo kluczowe "super" ? Do czego jest wykorzystywane i po co ?
junior dodane przez timati 12-12-2018
0 odp.


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci