JAVA testy i pytania rekrutacyjne

Wybierz poziom:
Sortuj:
13
22-07-2018 13 1 S Co to jest String Pool?
zaawansowane dodane przez marcin90 22-07-2018
1 odp.
8
22-07-2018 8 0 S Jaka jest różnica pomiędzy klasami String, StringBuffer oraz StringBuilder?
zaawansowane dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
13
22-07-2018 13 0 J Co to jest i jak działa Garbage Collector w Javie?
podstawy dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
6
22-07-2018 6 1 J Czym jest JVM (maszyna wirtualna Javy)?
podstawy dodane przez marcin90 22-07-2018
1 odp.
7
22-07-2018 7 1 J Jakie są różnice pomiędzy JDK,JRE oraz JVM?
podstawy dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
3
22-07-2018 3 1 J Czy język JAVA jest w 100% obiektowy?
podstawy dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
7
22-07-2018 7 1 J Czym w języku JAVA jest konstruktor?
podstawy dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 S Jaka jest różnica pomiędzy equals() oraz == ?
zaawansowane dodane przez czarus 22-07-2018
0 odp.
4
22-07-2018 4 1 J Czym jest przeciążanie oraz przesłanianie metod?
podstawy dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
3
22-07-2018 3 1 S Co oznacza słowo kluczowe volatile? Podaj przypadek, w którym byś go użył.
zaawansowane dodane przez czarus 22-07-2018
1 odp.
5
22-07-2018 5 1 S Porównaj metody sleep() oraz wait() . Podaj przypadki, w których użył byś tych metod.
zaawansowane dodane przez dependency 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 S Co to jest i na czym polega mechanizm refleksji w języku JAVA. Podaj przykład.
zaawansowane dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
2
22-07-2018 2 0 J Czym jest servlet?
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
22-07-2018 1 1 J Co oznacza słowo kluczowe final. Podaj przykład użycia.
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 J Dlaczego w JAVA metoda main jest statyczna?
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
2
22-07-2018 2 1 J Co to jest język JAVA? Co wiesz na jego temat?
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 J Co rozumiesz przez słowo obiekt?
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
22-07-2018 1 0 J Co to jest wyjątek?
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
22-07-2018 1 0 J Co to jest enkapsulacja?
podstawy dodane przez dependency 22-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S W jaki sposób przesłać obiekt z jednego wątku do drugiego?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S W jaki sposób można uniknąć zakleszczeń (deadlock) w programach napisanych w języku JAVA?
zaawansowane dodane przez admin 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 1 S W celu przechowywania haseł użytkowników bezpieczniej będzie użyć tablicy znaków czy zmiennej typu String?
zaawansowane dodane przez admin 28-07-2018
1 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Za zadanie masz zsynchronizować 6 wątków. Opisz w jaki sposób zaprojektowałbyś rozwiązanie.
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 1 S Jakie są różnice pomiędzy throw oraz trowhs?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
2
28-07-2018 2 0 S Jakie są różnice pomiędzy wyjątkami typu 'checked' oraz 'unchecked'?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
3
28-07-2018 3 0 J Czy dziedziczenie po więcej niż jednej klasie jest możliwe? Jak myślisz, dlaczego twórcy języka skłonili się ku danemu rozwiązaniu?
podstawy dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 1 S Jakie są różnice pomiędzy final, finally oraz finalize?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
0
28-07-2018 0 0 S Jaka jest różnica pomiędzy plikami typu .jar oraz .war?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Czy możemy utworzyć obiekt typu immutable zawierający obiekt typu mutable?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Czy operacja ++ jest bezpieczna w aplikacjach wielowątkowych? Uzasadnij odpowiedź.
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 0 S Jakie są różnice pomiędzy operacjami a += b oraz a = a + b?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
0 odp.
0
28-07-2018 0 1 S Dlaczego obiekt typu String jest w niezmienny (immutable) w języku JAVA?
zaawansowane dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
1
28-07-2018 1 1 J Jakie są różnice pomiędzy stosem a stertą?
podstawy dodane przez dependency 28-07-2018
1 odp.
0
28-07-2018 0 0 S Jakie są różnice pomiędzy ArrayList oraz LinkedList?
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 1 S Jakie są różnice pomiędzy Hashtable i HashMap?
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
1 odp.
0
28-07-2018 0 0 S Czy używanie SimpleDateFormat jest bezpieczne w przypadku aplikacji wielowątkowych? Uzasadnij odpowiedź.
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
0
28-07-2018 0 0 J Jakie są różnice pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną?
podstawy dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jaka jest różnica pomiędzy parserami SAX oraz DOM?
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jakie są różnice pomiędzy MAVEN oraz ANT?
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
2
28-07-2018 2 0 S Czy nadpisanie metody hashCode() będzie miało jakikolwiek wpływ na wydajność? Uzasadnij odpowiedź.
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jak działa metoda Substring() w klasie String?
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
28-07-2018 1 0 S Jakie są różnice pomiędzy metodami Executor.submit() oraz Executer.execute()?
zaawansowane dodane przez czarus 28-07-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 J Jakie są korzyści użycia framework'a Spring w projekcie?
podstawy dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 S Co oznacza adnotacja @required?
zaawansowane dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 J Czym jest Spring Bean?
podstawy dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 S Jaki jest cykl życia Spring Bean?
zaawansowane dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
11-09-2018 0 0 S Co oznacza adnotacja @Repository?
zaawansowane dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
1
11-09-2018 1 0 S Co oznacza adnotacja @Qualifier?
zaawansowane dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
11-09-2018 0 0 J Do czego służy plik konfiguracyjny w Spring?
podstawy dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.
0
11-09-2018 0 0 S Czym jest Spring IoC Container?
zaawansowane dodane przez javalife 11-09-2018
0 odp.

© 2021 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci