Jakie są fundamentalne cechy (paradygmaty) programowania obiektowego?


Abstrakcja

Abstrakcją nazywamy uproszczenie rozpatrywanego problemu w taki sposób, by objąć kluczowe cechy danego algorytmu / obiektu, niezależnie od implementacji.

Hermetyzacja

Ukrywanie implementacji kodu (tzw. enkapsulacja) - użytkownik nie ma dostępu do wszystkich składowych klasy, jedynie do udostępnionych przez nas składowych

Polimorfizm

Mechanizmy pozwalające programiście używać wartości lub metod na kilka różnych sposobów

Dziedziczenie

Mechanizm, dzięki któremu klasa może posiąść cechy innej klasy - definiowanie bardziej szczegółowych typów na podstawie tych bardziej ogólnych

czerwo 14-10-2018 09:42
myślę że w tym przypadku powinno powstać osobne pytanie o każdą cechę bo temat jest dość rozległy.

alsenq 02-02-2022 01:51
Paradygmaty dobrze wytłumaczone, ale brakuje trochę przykładów z C#.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci