Dlaczego nie można użyć modyfikatora dostępu do metody w interfejsie?


Interfejsy to publiczny kontrakt zapewniający implementację określonych składowych do użytku przez konsumenta tego interfejsu. Nie ma sensu ukrywać metod bądź właściwości, które z definicji są do użytku publicznego.

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci