Proces można uznać za działający program, któremu system przeznaczył zasoby (pamięć, system plików, procesor, urządzenia wejścia-wyjścia) natomiast wątek wchodzi w skład aktualnie działającego procesu i korzysta z zasobów nadanych procesowi.

  • wątki uruchamiane są w ramach jednego procesu (programu)
  • procesy posiadają niezależne zasoby - wątki współdzielą zasoby nadane procesowi (przestrzeń adresowa, gniazda itp)
  • tworzenie wątków zajmuje mniej czasu niż tworzenie procesów
  • wątki zużywają więcej zasobów w trakcie działania

Więcej szczegółów znajduje się w odpowiedzi na pytanie Co to jest wątek?

alsenq 02-02-2022 01:52
Dla lepszego zrozumienia czym się tak naprawdę różni wątek od procesu w C# warto dodać jakieś przykłady z omówieniem.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci