SQL pytania rekrutacyjne

Dodawanie pytań i odpowiedzi dostępne jedynie dla zalogowanych.

Zaloguj się lub zarejestruj.

Test SQL

Wybierz poziom:
Sortuj:
9
14-09-2017 9 1 J Jakie są rodzaje joinów? Opisz krótko.
junior dodane przez marcin90 14-09-2017
1 odp.
5
13-09-2017 5 1 J Jakie są różnice pomiędzy WHERE a HAVING?
junior dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
4
13-09-2017 4 1 J Do czego służy ORDER BY?
junior dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
4
07-09-2017 4 1 J Jakie są różnice pomiędzy TRUNCATE a DELETE?
junior dodane przez marcin90 07-09-2017
1 odp.
3
18-09-2017 3 1 J Co to jest transakcja?
junior dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
5
18-09-2017 5 1 J Co to jest widok?
junior dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
4
21-09-2017 4 1 M Czy istnieje możliwość wpisania w sposób jawny wartości do kolumny IDENTITY? Jesli tak to w jaki sposób?
mid dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
4
21-09-2017 4 1 J Czym się różni UNION od UNION ALL?
junior dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
5
21-09-2017 5 1 M Jaka jest różnica pomiędzy TRUNCATE i DROP?
mid dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
3
21-09-2017 3 1 J Co to jest klucz główny?
junior dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
4
21-09-2017 4 1 J Co to jest klucz obcy?
junior dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
4
01-09-2017 4 1 J Co to jest indeks? Jakie są jego rodzaje?
junior dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
4
01-10-2017 4 1 J Czy utworzenie klucza głównego powoduje także utworzenie indeksu?
junior dodane przez marcin90 01-10-2017
1 odp.
2
26-09-2017 2 1 J Jak skopiować wybrane kolumny z jednej tabeli do kolumn w drugiej tabeli?
junior dodane przez marcin90 26-09-2017
1 odp.
5
27-09-2017 5 1 M Dobre praktyki programowania w TSQL. Czy o jakichś słyszałeś?
mid dodane przez marcin90 27-09-2017
1 odp.
1
01-10-2017 1 1 J Czemu tabela może mieć tylko jeden indeks klastrowany?
junior dodane przez marcin90 01-10-2017
1 odp.
4
01-10-2017 4 1 J Co to jest trigger?
junior dodane przez marcin90 01-10-2017
1 odp.
2
04-10-2017 2 1 M W jaki sposób SQL Server przechowuje daty?
mid dodane przez marcin90 04-10-2017
1 odp.
2
07-10-2017 2 1 J Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na serwerze produkcyjnym?
junior dodane przez marcin90 07-10-2017
1 odp.
2
07-10-2017 2 1 J Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na bazie produkcyjnej?
junior dodane przez marcin90 07-10-2017
1 odp.
2
25-10-2017 2 1 J Analiza kodu - zadanie 1
junior dodane przez marcin90 25-10-2017
1 odp.
2
25-10-2017 2 1 J W jaki sposób pobrać z danej kolumny jedynie liczby parzyste bądź liczby nieparzyste?
junior dodane przez marcin90 25-10-2017
1 odp.
2
31-10-2017 2 1 J Analiza kodu - zadanie 2
junior dodane przez marcin90 31-10-2017
1 odp.
2
31-10-2017 2 1 J Analiza kodu - zadanie 3
junior dodane przez marcin90 31-10-2017
1 odp.
1
18-07-2018 1 1 J Do czego służy EXEC? Podaj przykłady.
junior dodane przez patrycja 18-07-2018
1 odp.
1
22-07-2018 1 0 M Do czego służy include podczas zakładania indeksu?
mid dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
2
22-07-2018 2 0 M Jakie są różnice pomiędzy Oracle, MS SQL oraz MySQL?
mid dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
2
20-09-2018 2 0 J Co jest nie tak z poniższym zapytaniem? Wyjaśnij dlaczego.
junior dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
4
20-09-2018 4 0 M Czym jest plan zapytania (execution plan)?
mid dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 M Na czym polega proces normalizacji bazy danych?
mid dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
3
20-09-2018 3 0 J Czym są funkcje agregujące? Podaj kilka przykładowych i omów działnie każdej z nich.
junior dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 M Na czym polega proces denormalizacji bazy danych?
mid dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 M Jakie są różnice pomiędzy procedurą składowaną a funkcją?
mid dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 M Co to jest kursor w jakim celu jest używany?
mid dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
2
04-10-2018 2 0 J Co to jest bulk insert?
junior dodane przez czerwo 04-10-2018
0 odp.
0
09-12-2018 0 0 J Jak działa indeks Full Text Search?
junior dodane przez daro0 09-12-2018
0 odp.
0
09-12-2018 0 0 J Jakie są różnice pomiędzy InnoDB a MyISAM w MySQL?
junior dodane przez daro0 09-12-2018
0 odp.


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci