SQL testy i pytania rekrutacyjne

Wybierz poziom:
Sortuj:
9
14-09-2017 9 1 J Typy złączeń (join) w SQL - jakie są i jak działają?
podstawy dodane przez marcin90 14-09-2017
1 odp.
5
13-09-2017 5 1 J Jakie są różnice pomiędzy WHERE a HAVING?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
4
13-09-2017 4 1 J Do czego służy ORDER BY?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
1 odp.
4
07-09-2017 4 1 J Jakie są różnice pomiędzy TRUNCATE , DELETE oraz DROP?
podstawy dodane przez marcin90 07-09-2017
1 odp.
3
18-09-2017 3 1 J Co to jest transakcja?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
5
18-09-2017 5 1 J Co to jest widok?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
1 odp.
4
21-09-2017 4 1 S Czy istnieje możliwość wpisania w sposób jawny wartości do kolumny IDENTITY? Jesli tak to w jaki sposób?
zaawansowane dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
4
21-09-2017 4 1 J Union vs Union all - jakie są różnice?
podstawy dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
3
21-09-2017 3 1 J Co to jest klucz główny?
podstawy dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
4
21-09-2017 4 1 J Co to jest klucz obcy?
podstawy dodane przez marcin90 21-09-2017
1 odp.
4
01-09-2017 4 1 J Co to jest indeks? Jakie są jego rodzaje?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1 odp.
4
01-10-2017 4 1 J Czy utworzenie klucza głównego powoduje także utworzenie indeksu?
podstawy dodane przez marcin90 01-10-2017
1 odp.
2
26-09-2017 2 1 J Kopiowanie tabeli w SQL - jak to zrobić? Jak skopiować dane z jednej tabeli do drugiej?
podstawy dodane przez marcin90 26-09-2017
1 odp.
5
27-09-2017 5 1 S Dobre praktyki programowania w TSQL. Czy o jakichś słyszałeś?
zaawansowane dodane przez marcin90 27-09-2017
1 odp.
1
01-10-2017 1 1 J Czemu tabela może mieć tylko jeden indeks klastrowany?
podstawy dodane przez marcin90 01-10-2017
1 odp.
5
01-10-2017 5 1 J Co to jest trigger?
podstawy dodane przez marcin90 01-10-2017
1 odp.
2
04-10-2017 2 1 S W jaki sposób SQL Server przechowuje daty?
zaawansowane dodane przez marcin90 04-10-2017
1 odp.
2
07-10-2017 2 1 J Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na serwerze produkcyjnym?
podstawy dodane przez marcin90 07-10-2017
1 odp.
2
07-10-2017 2 1 J Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na bazie produkcyjnej?
podstawy dodane przez marcin90 07-10-2017
1 odp.
2
25-10-2017 2 1 J Analiza kodu - zadanie 1
podstawy dodane przez marcin90 25-10-2017
1 odp.
2
25-10-2017 2 1 J W jaki sposób pobrać z danej kolumny jedynie liczby parzyste bądź liczby nieparzyste?
podstawy dodane przez marcin90 25-10-2017
1 odp.
2
31-10-2017 2 1 J Analiza kodu - zadanie 2
podstawy dodane przez marcin90 31-10-2017
1 odp.
2
31-10-2017 2 1 J Analiza kodu - zadanie 3
podstawy dodane przez marcin90 31-10-2017
1 odp.
2
22-07-2018 2 0 S Do czego służy include podczas zakładania indeksu?
zaawansowane dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
3
22-07-2018 3 0 S Jakie są różnice pomiędzy Oracle, MS SQL oraz MySQL?
zaawansowane dodane przez marcin90 22-07-2018
0 odp.
4
20-09-2018 4 0 S Czym jest plan zapytania (execution plan)?
zaawansowane dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 S Na czym polega proces normalizacji bazy danych?
zaawansowane dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
3
20-09-2018 3 0 J Czym są funkcje agregujące? Podaj kilka przykładowych i omów działnie każdej z nich.
podstawy dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 S Na czym polega proces denormalizacji bazy danych?
zaawansowane dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 S Jakie są różnice pomiędzy procedurą składowaną a funkcją?
zaawansowane dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.
1
20-09-2018 1 0 S Co to jest kursor w jakim celu jest używany?
zaawansowane dodane przez freakty 20-09-2018
0 odp.

© 2021 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci