Co oznacza słowo kluczowe partial?


Słowo kluczowe partial umożliwia podzielenie klasy, metody lub struktury na kilka części i zapis ich w osobnych plikach. Wszystkie części są łączone w jedną całość podczas kompilacji.


Z tej funkcjonalności korzystają głównie generatory kodu - kod może zostanie dodany do klasy bez zmiany pliku źródłowego.


Wykorzystanie słowa kluczowego partial wygląda następująco:

public partial class Person
{
  public void Walk()
  {
  }
}
public partial class Person
{
  public void Eat()
  {
  }
}

Dzięki tej technice możemy utworzyć:

- klasy częściowe (partial class)

- metody częściowe (partial methods)

- struktury częściowe (partial structures)

- interfejsy częściowe (partial interfaces)


Właściwości:

 • każda część musi być oznaczona jako <mark>partial</mark>
 • każda część musi być dostępna podczas kompilacji
 • każda część musi być oznaczona tym samym atrybutem dostępu (private, public, protected, internal)
 • jeżeli jakakolwiek część zostanie oznaczona jako abstract lub sealed - wtedy cały typ jest traktowany jako abstract lub sealed
 • jeżeli jakakolwiek część dziedziczy po innej klasie bądź implementuje interfejs, wtedy cały typ także dziedziczy
 • słowem kluczowym partial nie możemy oznaczać delegat 
 • jeżeli jakakolwiek część jest oznaczona atrybutem odnosi się on do całego typu
 • typy częściowe muszą być umieszczone w obrębie jednego assembly - pliku .dll lub .exe
 • typy częściowe mogą być umieszczane w innych typach częściowych np.
partial class MainPartialClass
{
  partial class NestedPartial{ }
}

partial class MainPartialClass
{
  partial class NestedPartial{ }}

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci