Słowo kluczowe using w C# - do czego służy?


W języku C# słowo kluczowe using używane jest w dwóch przypadkach.

Pierwszy z nich powszechnie jest znany i służy do dołączania przestrzeni nazw, które chcemy wykorzystać w danej części programu.

using System;

Drugi ze sposobów użycia nie jest taki trywialny.
Służy do ograniczenia czasu zużycia zasobów przez tworzony obiekt a dokładniej do zwolnienia zasobów zaraz po wyjściu z części kodu oznaczonej instrukcją using.


Przykładowo jeśli mamy obiekt klasy File i obiekt ten otwiera plik korzystając z zasobów systemowych, plik ten musi zostać zamknięty przez system.
Jeśli nie skorzystamy z metody File.Close() lub przed jej wywołaniem zostanie rzucony wyjątek to plik ten zostanie otwarty przez cały czas działania programu.

Korzystając z instrukcji using mamy pewność, że po zakończeniu operacji na pliku zasoby systemowe zostaną zwolnione
Dzieje się to dzięki temu, że wyjście poza część kodu oznaczoną instrukcją using wywołuję metodę Dispose() zajmującą się "sprzątaniem" po obiekcie oraz zwalnianiem zasobów.

using(FileStream f = File.Open("data..txt", FileMode.Open))
{
    // processing
}
bobs1 03-02-2022 12:46
Mało informacji o IDisposable a to on wymusza użycie Dispose, dzięki czemu możemy użyć using do zwolnienia zasobów.

Gerappa 03-02-2022 09:49
Zgadza się, aby utworzyć obiekt w klauzuli `using` musi on implementować interfejs `IDisposable`


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci