Przeciążanie metod oznacza, że jedna klasa może zawierać metody o takiej samej nazwie, muszą się jednak różnić ilością parametrów bądź ich typem.


Klasa Car zawiera kilka implementacji metody o nazwie Start, jednak różnią się ona typem parametrów lub ich ilością.

public class Car
{
 public void Start()
 {
  Console.WriteLine("Car started.");
 }
 public void Start(int startSpeed)
 {
  Console.WriteLine("Car started with " + startSpeed + " km/h");
 }
 public void Start(int startSpeed, string driverName)
 {
  Console.WriteLine("Car started with " + startSpeed + " km/h"
  + "Diver name: " + driverName);
 }
}

Wywołanie rożnych wariantów funkcji start wygląda następująco:

Car car = new Car();
car.Start();
car.Start(20);
car.Start(20, "John");
Console.ReadKey();

Output:
Car started.
Car started with 20 km/h
Car started with 20 km/h Diver name: John


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci