Jaka jest różnica pomiędzy słowem new, a słowem override?


Najpierw należałoby wytłumaczyć czym jest słówko virtual. Zacznijmy więc ! 

Virtual - używa się go do metod i oznacza ono, że klasa pochodna dziedzicząca z klasy bazowej może przesłonić tą metodę. 

Override - przesłania metodę z klasy bazowej, która posiada metodę virutal. Zmienia funkcjonalność w klasie bazowej. W klasie pochodnej metoda ta posiada taką samą nazwę, parametry oraz wartość zwrotną. Przykładowe metody na których można użyć override to: 

 • ToString()
 • Equals()
 • GetHashCode()

New - zakrywa oryginalną metodę, ta nie musi być virtual. Dostarcza nową funkcjonalność, powinno się używać w bardzo koniecznych sytuacjach. Kiedy zakryjemy metodę mamy wciąż dostęp do oryginalnej metody poprzez rzutowanie na klasę bazową. 


Przykładowy kod, aby lepiej zrozumieć to zagadnienie: 

 public interface IUndoable
  {
    void Undo();
  }
  public class Textbox : IUndoable
  {
     public virtual void Undo() => Console.WriteLine("TextBox.Undo");
  }
  public class RichTextBox : Textbox
  {
    public override void Undo() => Console.WriteLine("RichTextBox.Undo");
  }
  public class ExtraTextBox : Textbox
  {
    public new void Undo() => Console.WriteLine("ExtraTextBox.Undo");
  }

Wyrażenie lambda ( => ) działa w tym wypadku jak return.


Wywołując w Main: 

 RichTextBox richText = new RichTextBox();
      richText.Undo(); //RichTextBox.Undo
      ((Textbox)richText).Undo(); //to samo wypisze co wyżej
      ((IUndoable)richText).Undo(); //tutaj też

      Console.WriteLine();

 ExtraTextBox extra = new ExtraTextBox();
      extra.Undo(); //ExtraTextBox.Undo
      ((Textbox)extra).Undo(); //TextBox.Undo
      ((IUndoable)extra).Undo(); //TextBox.Undo

Otrzymamy: 

RichTextBox.Undo
RichTextBox.Undo
RichTextBox.Undo

ExtraTextBox.Undo
TextBox.Undo
TextBox.Undo


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci