Jak sama nazwa wskazuje, dyrektywy preprocesora (eng. preprocessor directives)  są blokiem instrukcji przetwarzanych przed rozpoczęciem kompilacji oraz mają wpływ na jego przebieg.


Dzięki dyrektywom preprocesora możemy określić, która fragmenty mają być skompilowane oraz co zrobić w przypadku wystąpienia określonych błędów lub ostrzeżeń.


Szczegóły:

- dyrektywy preprocesora w C# zaczynają się od znaku '#'

- w jednej linii możemy zdefiniować tylko jedną dyrektywę

- definicja kończy się znakiem nowej linii a nie zwyczajowo średnikiem


Dostępne dyrektywy w języku C#:

#if

#else

#elif

#endif

#define

#undef

#warning

#error

#line

#region

#endregion

#pragma

#pragma warning

#pragma checksum


Przykłady użycia:

- dyrektywa #define

#define DEBUG


- dyrektywa #if

#if DEBUG
   Console.WriteLine("Debug version");
#endif

- dyrektywa #elif

#define development
//...  
#if production
    Console.WriteLine("Production build.");  
#elif development
    Console.WriteLine("Development build.");  
#endif 
johny_bravo 03-02-2022 12:24
Mało praktycznych przykładów i porad kiedy warto użyć konkretnej dyrektywy preprocesora.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci