Typ wyliczeniowy (enum) to zbiór stałych symbolicznych mapowanych do wartości liczbowych, przeważnie int. Stosując typy wyliczeniowe możemy uniknąć stosowanie w kodzie stałych liczbowych mających jednak niezmienne znaczenie (np. dni tygodnia, miesiące). Dzięki typom wyliczeniowym kod staje się czytelniejszy i bardziej zrozumiały.


Jeden z najprostszych możliwych przykładów:

public enum Days { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday };

Wszystkie nazwy dnie tygodni odnoszą się do konkretnych liczb całkowitych (zaczynając od zera). Dzięki temu zamiast stosować poniższy zapis:

string[] Days= new string[] { "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"};
Console.WriteLine(Days[0]);

możemy zastosować poniższy

public enum Days { Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday }
Console.WriteLine(Days.Monday);

Dzięki temu nie musimy zastanawiać się oraz sprawdzać czy element tablicy Days[0] na pewno oznacza poniedziałek lub też ma jakieś inne znaczenie. Days.Monday od razu mówi nam do czego się odnosi dany zapis.

bobs1 03-02-2022 12:40
Brakuje informacji o nadaniu wartości domyślnej dla enum w języku C#. Np public enum Days { Monday = 0, Tuesday =1... } Dobrze wiedzieć że jest taka możliwość w C# i dlaczego się tego używa.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci