2 odpowiedzi

Jest to specjalna metoda która jest wywoływana podczas tworzenia nowej instancji klasy. Konstruktor to metoda o takiej samej nazwie jak klasa (bądź struktura). Nie zwraca żadnej wartości.
Główne zadanie konstruktora to inicjalizacja elementów obiektu podczas tworzenia instancji klasy.
Gdy nie tworzymy instruktora, kompilator automatycznie utworzy konstruktor domyślny dla naszej klasy. Konstruktor domyślny inicjalizuje wszystkie pola numeryczne jako zero a wszystkie pola typu String lub obiekty jako NULL.
Przykładowy konstruktor:
public class BlogEntry
{
  public BlogEntry()
 {
   //do something
  }
}

Wiele konstruktorów

Klasa może zawierać dowolną ilość konstruktorów. Konstruktory mogą być przeciążane tak samo jak zwykłe metody. Wymagane jest, by różniły się typem przyjmowanych parametrów bądź ich liczbą.
Przykład:
public class BlogEntry
{
  private string name;
  public BlogEntry(string name)
 {
   this.name = name;
  }
}
Sanoy 01-01-2019 03:24
Myślę, że warto byłoby dodać, że jawna implementacja jakiegokolwiek konstruktora uniemożliwi korzystanie z domyślnego konstruktora nieprzyjmującego argumentów, żeby móc go użyć należy jawnie go zaimplementować.

Konstruktor to metoda która tworzy instancję danej klasy, czyli zwraca obiekt tej klasy. Głównym zadaniem konstruktora jest utworzenie obiektu oraz (opcjonalnie) inicjalizacja elementów tego obiektu.
Mateusz132 07-08-2018 04:37
Nie ma typu zwracanego. dokumetnacja microsoftu: "A constructor is a method whose name is the same as the name of its type. Its method signature includes only the method name and its parameter list; it does not include a return type...."

admin 08-08-2018 12:11
Zgadza się. Na ten moment nie chcę usuwać odpowiedzi, do końca tego tygodnia pojawi się możliwość oceniania (plus /minus), myślę więc że to powinno rozwiązać sprawę.

banshee 07-01-2019 12:54
Czy dobrze rozumiem, że konstruktor wcale nie tworzy obiektu, tylko jest wywoływany podczas tworzenia, a jego zadanie to tylko inicjalizacja pól klasy? Czyli wtedy faktycznie nic nie zwraca. Za tym by przemawiał fakt, że w klasie statycznej możemy utworzyć konstruktor statyczny, a przecież nie można utworzyć instancji klasy statycznej. Ale to tłumaczy, że ten konstruktor służy właśnie tylko do zainicjalizowania pól, a nie utworzenia instancji klasy. Dobrze rozumiem?

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci