Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed?


Modyfikator sealed powoduje, że po danej klasie nie można dziedziczyć. Można go używać także wraz z metodami - klasy dziedziczące nie będą mogły przeciążać danej metody.

sealed class Car
{
   //do something
}
class FastCar : Car
{
   //BŁĄD - nie można dziedziczyć po klasie oznaczonej modyfikatorem sealed
}

Podczas kompilowania powyższego kodu zostanie zwrócony błąd.


class Car
{
 protected virtual void Move() { }
}
class FastCar : Car
{
 sealed protected override void Move() {}
}

Klasy dziedziczące po klasie FastCar nie będą mogły zawierać własnej implementacji funkcji Move, ponieważ klasa FastCar została ona oznaczona modyfikatorem sealed.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci