Refleksja umożliwia nam dostęp do struktury (klas, metod, zasobów) danego podzespołu (assembly) w czasie działania programu.

Dzięki niej możemy uzyskać informacje na temat metadanych klas bądź obiektów. By to było możliwe musimy dodać przestrzeń nazw System.Reflection do naszego kodu.
using System;
using System.Reflection;

namespace MainProgram
{
 class Program
 {
  public virtual void WriteInfo (string information)
  {
   Console.WriteLine(information);
  }
  static void Main(string[] args)
  {
   Program program = new Program();
   //Informacje o typie
   Type programInfo = program.GetType();
   //Informacje o metodzie
   MethodInfo programMethodInfo = programInfo.GetMethod("WriteInfo");

   Console.WriteLine("Informacje o typie");
   Console.WriteLine("Pełna nazwa: \t" + programInfo.FullName);
   Console.WriteLine("Typ bazowy: \t" + programInfo.BaseType.ToString());
   Console.WriteLine("Przestrzeń nazw: \t" + programInfo.Namespace);

   Console.WriteLine("\nInformacje o metodzie:");
   Console.WriteLine("Nazwa metody: \t" + programMethodInfo.Name);
   Console.WriteLine("Zwracany typ: \t" + programMethodInfo.ReturnType);
   Console.WriteLine("Metoda wirtualna?: \t" + programMethodInfo.IsVirtual);
   Console.Read();
  }
 }  
}

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci