Jakie sa róznice pomiędzy metodami dispose() oraz finalize()?


Metoda finalize() jest wywoływana przez Garbage Collector gdy obiekt nie jest już w użyciu.


Metoda dispose  to zwykła metoda, którą użytkownik może wywołać, żeby zwolnić zasoby.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci