Co będzie wynikiem działa operacji true + false? Uzasadnij odpowiedź.


Wynikiem tej operacji będzie liczba 1. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku użycia typu boolean z operatorem '+' zachodzi koercja typu. Wartośc true staje sie cyfra 1 a  false cyfrą 0.


Przykładowo:

true + true = 2 

true + 2 = 3

3 + false = 3


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci