Redukcja ilości kodu przy pomocy funkcji strzałkowych

ES5 (ECMAScript 5)

function printName (name) {
   return 'Hi ' + name
}

ES6 (ECMAScript 6)

const printName = (name) => {
   return `hello ${name}`;
}

Powyższy zapis można uprościć do poniższego zapisu, który znacznie zmniejsza ilość kodu:

const printName = name => `hello ${name}`;

Warto zanotować, że nie trzeba używać słowa kluczowego return do zwrócenia wartości.


ES6 umożliwia deklarowanie stałych (const)

const PI = 3.141593

ES6 umożliwia deklarowanie zmiennych blokowych

let x = 'X'; // zmienna globalna

for (let x = 0; x < 5; x++) { // 'x' to zmienna lokalna w zakresie pętli
   console.log (x);
}

console.log(x); // X

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci