Korzystanie z tego operatora nie jest bezpieczne ponieważ porównuje on tylko wartości bez względu na typ danych.


Warto tutaj wspomnieć o tzw. 'falsy values' w języku JavaScript. Są to m. in. pusty string (""), 0 i wartość logiczna 'false'.


Przykładowo jeśli chcemy wyszukwać w tablicy wartość 0 użycie operatora '==' może dać fałszywe wyniki:


[false, 0, ""].filter(item => item == 0)

zwróci:

[false, 0, ""]

Rozwiązaniem jest użycia operatora porównania '===', który sprawdza także typy.
© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci