1 odpowiedź

Trigger (wyzwalacz) to procedura składowana wywoływana automatycznie w wyniku zaistnienia określonego zdarzenia.

Zdarzenia te możemy podzielić na 3 grupy:
  • DDL (INSERT, UPDATE, DELETE) - manipulowanie danymi w bazie danych
  • DDL (CREATE, ALTER, DROP) - manipulowanie obiektami bazodanowymi
  • LOGON - logowanie użytkownika, ustanowienie sesji

Trigger zostanie wywołany nawet gdy instrukcja (zdarzenie) nie obejmie żadnego wiersza.

Trigger wywołany w skutek wystąpienia zdarzenia uruchomiony będzie tylko raz, niezależnie od ilości wierszy, które zostały zmodyfikowane lub usunięte. Przykładowo, gdy instrukcja DELETE usuwa za jednym razem 20 wierszy tabeli w tabeli Car, trigger, który ma być uruchamiany wraz z instrukcją DELETE na tabeli Car, zostanie uruchomiony tylko raz.

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci