Najprościej mówiąc jest to funkcja, która zostanie wykonana, gdy jakaś inna funkcja zakończy działanie.

W JavaScripcie istnieją funkcje wyższego rzędu. Ponieważ są one obiektami, mogą przyjmować inne funkcje jako parametr oraz mogą być zwracane przez inne funkcje.


Najczęściej funkcji wywołania zwrotnego używamy definiując je bezpośrednio przy wywołaniu funkcji nadrzędnej, np.

setTimeout( function() {
  alert('Callback');
}, 1000 );

Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by callbacka zdefiniować wcześniej i przekazać jako parametr do różnych funkcji, np.

function myCallback() {
  alert('Callback');
}

setTimeout( myCallback, 1000 );
setInterval( myCallback, 5000 );© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci