PRIMARY KEY Klucz główny

jest to kolumna bądź zestaw kolumn, które zapewniają unikatowość każdego wiersza w tabeli.
W praktyce oznacza to, że zestaw ten musi być niepowtarzalny oraz nie może przyjmować wartości NULL.


Ograniczenia klucza głównego w SQL

  • Na tabeli można założyć tylko jeden klucz główny
  • Wszystkie kolumny składające się na klucz główny, muszą być oznaczone jako NOT NULL


Dodawanie klucza głównego podczas tworzenia tabeli

Klucz główny jako jedna kolumna

1 sposób

CREATE TABLE Car (
	Id INT PRIMARY KEY,
	Mark NVARCHAR(20)
)

2 sposób

CREATE TABLE Car (
	Id INT,
	Mark NVARCHAR(20),
	CONSTRAINT PK_Car_Id PRIMARY KEY(Id)
)

Klucz główny jako zestaw kolumn

CREATE TABLE ProductOrder (
	ProductId INT,
	BuyDate DATETIME,
	Description NVARCHAR(20),
	CONSTRAINT PK_Car_Id PRIMARY KEY(ProductId, BuyDate)
)


Dodawanie klucza głównego podczas aktualizowania tabeli

ALTER TABLE Car
ADD CONSTRAINT PK_Car_Id PRIMARY KEY(Id)
alsenq 02-02-2022 01:39
Co się stanie, jeśli do bazy danych do kolumn oznaczonych jako klucz główny (np. Id oraz Type) będziemy chcieli dodać wartości, które już istnieją lub po prostu NULL? Będzie rzucony wyjątek?


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci