1 odpowiedź

PRIMARY KEY Klucz główny

jest to kolumna bądź zestaw kolumn, które zapewniają unikatowość każdego wiersza w tabeli.
W praktyce oznacza to, że zestaw ten musi być niepowtarzalny oraz nie może przyjmować wartości NULL.

  • Na tabeli można założyć tylko jeden klucz główny
  • Wszystkie kolumny składające się na klucz główny, muszą być oznaczone jako NOT NULL

Zakładanie klucza głównego podczas tworzenia tabeli

Klucz główny jako jedna kolumna

1 sposób

CREATE TABLE Car (
	Id INT PRIMARY KEY,
	Mark NVARCHAR(20)
)

2 sposób

CREATE TABLE Car (
	Id INT,
	Mark NVARCHAR(20),
	CONSTRAINT PK_Car_Id PRIMARY KEY(Id)
)

Klucz główny jako zestaw kolumn

CREATE TABLE ProductOrder (
	ProductId INT,
	BuyDate DATETIME,
	Description NVARCHAR(20),
	CONSTRAINT PK_Car_Id PRIMARY KEY(ProductId, BuyDate)
)

Zakładanie klucza głównego podczas aktualizowania tabeli

ALTER TABLE Car
ADD CONSTRAINT PK_Car_Id PRIMARY KEY(Id)

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci