1 odpowiedź

Hoisting to  mechanizm,  którego efektem jest przenieisienie wszystkich deklaracji na samą górę (do globalnego zasięgu lub do zasięgu funkcji).


Oznacza to, że zmienna lub funkcja może być użyta zanim zostanie zadeklarowana.

Przykład:

Hoisting a zmienne

x = 3;
var x;
//  można to rozumieć jako
var x;
x = 3;

Hoisting a funkcje

logInfo();  // użycie funkcji zanim została zadeklarowana

function logInfo()  {
   console.log("Zalogowano informację");
}

Warto zwrócić uwagę, że jedynie deklaracje są przenoszone do zasięgu globalnego, inicjalizacje już nie.

Oznacza to, że jeśli zadeklarujemy oraz zainicjalizujemy zmienną po tym jak zostanie użyta, wartość zmiennej będzie wynosiła undefined.

Przykład:

console.log(x); // na konsoli pojawi się undefined
var x;
x = 6; // inicjalizacja nie jest przenoszona do zasięgo globalnego "na samą górę"


Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci