Transakcja

to blok operacji wykonywanych na bazie danych jako pojedyncza instrukcja. Jeśli którakolwiek z operacji jest niemożliwa do wykonania, żadna z operacji zawartych w bloku operacji nie jest wykonywana. Oznacza to, że albo wykonają się wszystkie operacje, albo żadna.
Przykład:
BEGIN TRANSACTION
UPDATE Employee
SET Name = 'John'
WHERE Id = 1
UPDATE Employee
SET Phone = '000-000-000'
WHERE Id = 2
COMMIT TRANSACTION
Kuba_Cz 04-05-2019 11:30
Ważnym do dodania jest także aspekt "nienaruszalności" danych - w zależności od stopnia izolacji transakcji podczas wykonywania transakcji dane (tabele), które są przez nią wykorzystywane mogą być dostępne w pełni, tylko do odczytu, bądź w ogóle nie dostępne. Warto też wspomnieć, że aby wycofać operacje wykonane przez transakcje należy użyć słowa kluczowego rollback. Co więcej polecenia języka DDL (np. usuwanie lub tworzenie nowych tabel, bądź tablic) nie mogą zostać wycofane.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci