Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na serwerze produkcyjnym?


W przypadku gdy baza danych znajduje się na wydzielonym serwerze można skorzystać z wbudowanej funkcji @@SERVERNAME, która zwraca nazwę serwera.

Na początku procedury, funkcji bądź innej instrukcji SQL powinien pojawić się blok decyzyjny - IF - w przypadku gdy funkcja @@SERVERNAME zwróci nazwę serwera produkcyjnego, skrypt powinien przerwać działanie.


Gdy kod nie ma się wykonywać na serwerze produkcyjnym

IF @@SERVERNAME = 'ProductionServer'
BEGIN
     PRINT '*** WARNING! Production Server detected! Execute stopped***'
     RETURN
END

Gdy kod ma się wykonywać tylko na serwerze produkcyjnym

IIF @@SERVERNAME <> 'ProductionServer'
BEGIN
     PRINT '*** WARNING! This is not Production Server***'
     RETURN
END

© 2023 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci