ORDER BY

Słowo kluczowe ORDER BY służy do sortowania wyników zapytania w kolejności rosnącej lub malejącej na podstawie jednej lub kilku kolumn.

Do określania kolejności sortowania wykorzystywane są słowa kluczowe:

  • ASC - rosnąco
  • DESC - malejąco

Składnia

SELECT ...
FROM ...
WHERE ...
ORDER BY nazwa_kolumny [ASC | DESC]
Czasem zdarza się, że istnieje potrzeba posortowania wyników po kilku kolumnach.
Przykład

Wynikiem zapytania jest lista osób z książki telefonicznej. Wyniki sortujemy malejąco według nazwisk. Niestety, istnieje wiele osób o tym samym nazwisku, (np. 100 osób ma nazwisko 'Kowalski'), wobec tego dla lepszej czytelności sortujemy rosnąco według numeru telefonu.

Składnia będzie wyglądać wtedy następująco:
SELECT nazwisko, numer_telefonu
FROM ksiazka_telefoniczna
WHERE miasto = 'Warszawa'
ORDER BY nazwisko DESC, numer_telefonu ASC
alsenq 02-02-2022 01:54
W ramach ciekawostek sql można dodać informacje na temat wydajności ORDER BY w przypadku operowania na indeksach bądź nie.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci