Czemu tabela może mieć tylko jeden indeks klastrowany?


Wiersze w bazie danych są fizycznie zapisywane na dysku według porządku narzucanego właśnie przez klucz klastrowany. Nie można utworzyć dwóch kluczy klastrowanych (klastrowych) na jednej tabeli, ponieważ nie można uporządkować danych jednocześnie na kilka sposobów.

Często przytaczanym przykładem jest książka telefoniczna, w której dane są ułożone według posortowanych alfabetycznie nazwisk oraz imion, nie da się ich więc jednocześnie zapisywać np. według numerów telefonów.


© 2023 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci