Indeks to specjalna struktura w serwerze bazodanowym zwiększająca prędkość wykonywania operacji na tabeli / tabelach, w szczególności wyszukiwania danych według zadanych przez nas warunków. Najprościej zrozumieć co to jest indeks przyrównując go do książki telefonicznej - łątwiej odnaleźć numer do danej osoby, ponieważ wiemy według jakiej reguły numery zostały posortowane.

Typy indeksów

  • Indeks klastrowany - według tego klucza dane są sortowane i przechowywane na dysku
  • Indeks nieklastrowany Indeks nie narusza fizycznego ułożenia danych w tabeli, tworzona jest osobna lista z informacją o lokalizacji wiersza tabeli

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci