Widok jest to tabela wirtualna, która tworzymy wykorzystując zapytanie SELECT.

CREATE VIEW vEmployeeDetails AS
SELECT Name, Surname, PhoneNumber
FROM Employee
WHERE PhoneNumber LIKE '777%'
ORDER BY NAME ASC
Odczytanie zawartości widoku vEmployeeDetails będzie możliwe przez polecenie:
SELECT * FROM vEmployeeDetails

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci