Normalizacja i denormalizacja bazy danych. Na czym polegają te procesy?


Normalizacja bazy danych

Proces normalizacji bazy danych odnosi się do zestawu działań, których celem jest:

  • wyeliminowanie redundancji (nadmiarowości, zduplikowanych danych)
  • uniknięcie anomalii (niespójności) podczas dodawania, modyfikowania oraz usuwania danych w bazie

Działania te możemy podzielić na kilka etapów, najważniejsze z nich to
  • pierwsza postać normalna (ang. first normal form)
  • druga postać normalna (ang. second normal form)
  • trzecia postać normalna (ang. third normal form)
Chociaż normalizacja bazy danych czasem bywa opisywana aż do szóstej postaci normalnej, to zwykle uznaje się dane za wystarczająco znormalizowane jeśli są w trzeciej postaci normalnej.

© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci