Domena kolizyjna i domena rozgłoszeniowa. Czym są i jakie są miedzy nimi różnice?


Domena kolizyjna

Obszar sieci komputerowej, w której jak sama nazwa wskazuje może dojść do kolizji pakietów. Do takiej sytuacji może dojść, gdy urządzenia znajdujące się we wspólnym segmencie sieci próbują wysłać pakiety jednocześnie. Pakiety kolidują ze sobą, w skutek czego żadna z informacji wysłanych w danym momencie nie dotrze do adresata i urządzenia muszę je wysłać ponownie. Zmniejsza to znacząco wydajność sieci.

Kolizje często występują w w przypadku użycia koncentratora. Wszystkie urządzenia podłączone do koncentratora znajdują się w tej samej domenie kolizyjnej. W danym chwili tylko jedno urządzenie może transmitować dane, pozostałe muszą nasłuchiwać by uniknąć kolizji.

Domena rozgłoszeniowa (ang. broadcast domain)

Logiczny obszar sieci komputerowej, w którym urządzenia podłączonej w obrębie domeny mogą łączyć się ze sobą przy pomocy transmisji w warstwie łącza danych. Mówiąc prościej - to taki obszar sieci, w którym transmisja dokonuje się bez pośrednictwa urządzenia routującego.

johny_bravo 03-02-2022 12:20
Dużo rozjaśniłyby jakieś proste schematy lub rysunki czym się różni domena kolizyjna od rozgłoszeniowej.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci