Skonfiguruj podstawowe ustawienia przełącznika.

- Wyłącz opcję DNSlookup.

-  Przypisz nazwę SkillsSwitch do urządzenia.

- Przypisz skills jako hasło dostępu do trybu uprzywilejowanego EXEC.

-  Przypisz test jako hasło dostępu z konsoli oraz połączeń vty.

-  Dla połączenia konsolowego ustaw opcję logging synchronous.

- Wyłącz administracyjnie wszystkie niewykorzystywane porty na przełączniku.

-  Skopiuj konfigurację bieżącą do konfiguracji startowe


Brak odpowiedzi.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci