Final 

oznacza iż:

- dana klasa nie może być dziedziczona

- atrybut nie może być modyfikowany

- metoda nie może zostać nadpisana

np. final int = 1;


finally 

określa kod który zostanie zawsze wywołany. np.

if(true){

ZrobTo();

}finally{

ZrobTerazTo();

}

Kod w bloku finally zostanie wywolany niezaleznie od tego czy warunek if zostanie spelniony czy też nie.


finalize 

to, z kolei metoda, która zostanie wywołana przed usunięciem obiektu przez garbage collector.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci