Co oznacza słowo kluczowe final?


Final oznacza iż:

- dana klasa nie może być dziedziczona

- atrybut nie może być modyfikowany

- metoda nie może zostać nadpisana


np.

final String Surname = "Brzeczyszczykiewicz";

Maks_Yma 09-01-2019 08:38
Warto dodać, że final nie powoduje, że element staje się immutable.

ZlyBalwanek 04-01-2020 09:00
Dodatkowo final przy kolekcjach powoduje, że można im zmienić referencji ale pozwala na modyfikowanie zawartości kolekcji.


© 2024 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci