Odpowiedź

Typy generyczne to typy ogólne, które pozwalają na zdefiniowanie klasy lub metody bez wyspecyfikowania konkretnego typu, aż do momentu zadeklarowania lub zainicjalizowania. Innymi słowy, typy generyczne pozwalają na napisanie klasy lub metody, która może działać z każdym typem danych.

Najbardziej powszechnie używane są w kolekcjach. 

Jest możliwe tworzenie swoich klas i metod generycznych:

public class Foo<T> {...} //klasa z użyciem typu generycznego

public class Foo<T> where T : struct {...} //ograniczenie typu generycznego tylko do struktur

public void Foo<T> (T boo) {...} //metoda z użyciem typu generycznego

Jak widać w powyższym przykładzie, używając słowa 'where' możemy zawęzić rodzaj typu generycznego do np. tylko struktur. 


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci