SkillsTest.pl HTML pytania i zadania rekrutacyjne

HTML - rozmowa rekrutacyjna


HTML Test

Pytania zamknięte. Więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa.

HTML pytania teoretyczne i zadania praktyczne

Pytania o różnym stopniu trudności - większość z nich pojawia się podczas rozmowy technicznej gdy sprawdzana jest wiedza kandydata z zagadnień HTML.