SkillsTest.pl C# pytania i zadania rekrutacyjne

C# - rozmowa rekrutacyjna


C# Test

Pytania zamknięte. Więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa.

C# pytania teoretyczne i zadania praktyczne

Pytania o różnym stopniu trudności - większość z nich pojawia się podczas rozmowy technicznej gdy sprawdzana jest wiedza kandydata z zagadnień C#.

Level Typ Pytanie
Pytanie Co to jest C#?
Pytanie Omów atrybuty dostępu.
Pytanie Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed?
Pytanie Co to jest konstruktor?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy polami a właściwościami?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją a inicjalizacją?
Pytanie Co to jest konstruktor prywatny i do czego służy?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy typami wartościowymi a referencyjnymi?
Pytanie Wymień różnice pomiędzy const i readonly.
Pytanie Do czego służy klauzula finally?
Pytanie Jakie są różnice pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną?
Pytanie Jakie są fundamentalne cechy (paradygmaty) programowania obiektowego?
Pytanie Co oznaczają pojęcia boxing i unboxing?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy klasą a strukturą?
Pytanie Co to jest tryb wyliczeniowy (enum)?
Pytanie Słowa kluczowe ref oraz out - podaj różnice w działaniu.
Pytanie Co to są metody rozszerzające? W jaki sposób możemy je używać?
Pytanie Jakie są różnice pomiędzy String a StringBuilder?
Pytanie Jakie są różnice pomiędzy wczesnym a późnym wiązaniem?
Pytanie Klasa implementuje kilka interfejsów z metodami o takich samych nazwach. W jaki sposób zaimplementowałbyś metody w danej klasie?
Pytanie Co to jest metoda wirtualna?
Pytanie Co to jest serializacja?
Pytanie Dlaczego używamy instrukcji using?
Pytanie Co to jest LINQ?
Pytanie Na czym polega refleksja?
Pytanie Czy słowo kluczowe this może być użyte w metodzie statycznej?
Pytanie Co to jest interfejs?
Pytanie Na czym polega przeciążanie metod?
Pytanie Czy metody wirtualne mogą być przeciążane?
Pytanie Dlaczego nie można użyć modyfikatora dostępu do metody w interfejsie?
Pytanie Czy istnieje mozliwość żeby jedna tablica przechowywała różne typy obiektów takie jak int, string, float itp?
Pytanie Omów krótko pojęcie 'wstrzykiwanie zależności'.
Pytanie Przekazywać parametry do metod mozemy na 3 sposoby. Opisz je krótko.
Pytanie Co oznacza słowo kluczowe lock?
Pytanie Co to jest kolekcja?
Pytanie Jakie sa róznice pomiędzy metodami dispose() oraz finalize()?
Pytanie Omów różnice pomiedzy wątkiem a procesem?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy klasą a obiektem?
Pytanie Co to jest Garbage Collector? Opisz zasadę działania.
Pytanie Co to jest atrybut?
Pytanie Co to jest wątek?
Pytanie Co to jest pula wątków?
Pytanie Co to jest mockowanie?
Pytanie Co to są typy generyczne?
Pytanie W jakim celu stosuje się wzorce projektowe?
Pytanie Omów jeden z wzroców programowania.
Pytanie Co to sa testy jednostkowe?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy IEnumerable vs IQueryable
Zadanie Co zostanie wyświetlone na konsoli?
Zadanie Czy podany string jest palindromem?
Analiza kodu Analiza kodu - zadanie 4

Solidna dawka wiedzy o języku C# - pytania oraz testy z odpowiedziami a także przykładowe zadania z rozwiązaniami. Materiały pomocne podczas nauki C# lub przygotowań do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowiska takie jak: młodszy programista C#, junior C# developer, programista C#, .NET developer.

Czeka Cię rozmowa rekrutacyjna? Przygotuj się!

Pytania rekrutacyjne c# oraz odpowiedzi są pomocne zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z programowaniem czyli wszystkim tym, których można określić jako młodszy programista C#. Sprawdź swój poziom wiedzy oraz poznaj najczęstsze pytania c# na rozmowie kwalifikacyjnej!

Polecamy