C# testy i pytania rekrutacyjne

Wybierz poziom:
Sortuj:
11
13-09-2017 11 J Co to jest C#?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
8
13-09-2017 8 J Jakie są modyfikatory dostępu w języku C#?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
7
19-09-2017 7 S Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed?
zaawansowane dodane przez marcin90 19-09-2017
5
18-09-2017 5 J Co to jest konstruktor?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
3
13-09-2017 3 J Jakie są różnice pomiędzy polami a właściwościami?
podstawy dodane przez marcin90 13-09-2017
4
18-09-2017 4 J Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją a inicjalizacją?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
5
17-10-2017 5 J Co to jest konstruktor prywatny i do czego służy?
podstawy dodane przez marcin90 17-10-2017
4
07-09-2017 4 J Jakie są różnice pomiędzy typami wartościowymi a referencyjnymi?
podstawy dodane przez marcin90 07-09-2017
6
18-09-2017 6 J Jakie są różnice pomiędzy const i readonly?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
4
18-09-2017 4 J Do czego służy klauzula finally?
podstawy dodane przez marcin90 18-09-2017
7
28-09-2017 7 J Jakie są różnice pomiędzy interfejsem a klasą abstrakcyjną?
podstawy dodane przez marcin90 28-09-2017
5
31-10-2017 5 J Jakie są fundamentalne cechy (paradygmaty) programowania obiektowego?
podstawy dodane przez marcin90 31-10-2017
3
22-09-2017 3 J Co oznaczają pojęcia boxing i unboxing?
podstawy dodane przez marcin90 22-09-2017
3
12-01-2018 3 J Jakie są różnice pomiędzy klasą a strukturą?
podstawy dodane przez marcin90 12-01-2018
4
12-01-2018 4 J Co to jest tryb wyliczeniowy (enum)?
podstawy dodane przez marcin90 12-01-2018
4
29-09-2017 4 S Jakie są różnice pomiędzy ref oraz out?
zaawansowane dodane przez marcin90 29-09-2017
4
25-09-2017 4 S Co to są metody rozszerzające? W jaki sposób możemy je używać?
zaawansowane dodane przez marcin90 25-09-2017
4
24-09-2017 4 J Jakie są różnice pomiędzy String a StringBuilder?
podstawy dodane przez marcin90 24-09-2017
3
01-09-2017 3 S Jakie są różnice pomiędzy wczesnym a późnym wiązaniem?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
3
24-09-2017 3 S Klasa implementuje kilka interfejsów z metodami o takich samych nazwach. W jaki sposób zaimplementowałbyś metody w danej klasie?
zaawansowane dodane przez marcin90 24-09-2017
4
25-09-2017 4 J Co to jest metoda wirtualna?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
2
01-09-2017 2 S Co to jest serializacja?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
3
25-09-2017 3 J Dlaczego używamy instrukcji using?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
2
01-09-2017 2 S Co to jest LINQ?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1
06-11-2017 1 S Na czym polega refleksja?
zaawansowane dodane przez marcin90 06-11-2017
2
25-09-2017 2 J Czy słowo kluczowe this może być użyte w metodzie statycznej?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
1
22-09-2017 1 J Co to jest interfejs?
podstawy dodane przez marcin90 22-09-2017
3
25-09-2017 3 J Na czym polega przeciążanie metod?
podstawy dodane przez marcin90 25-09-2017
1
01-09-2017 1 J Czy metody wirtualne mogą być przeciążane?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1
01-09-2017 1 S Dlaczego nie można użyć modyfikatora dostępu do metody w interfejsie?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
2
26-09-2017 2 J Czy istnieje mozliwość żeby jedna tablica przechowywała różne typy obiektów takie jak int, string, float itp?
podstawy dodane przez marcin90 26-09-2017
0
01-09-2017 0 S Omów krótko pojęcie 'wstrzykiwanie zależności'.
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1
01-09-2017 1 J Przekazywać parametry do metod mozemy na 3 sposoby. Opisz je krótko.
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
2
01-09-2017 2 S Co oznacza słowo kluczowe lock?
zaawansowane dodane przez marcin90 01-09-2017
1
01-09-2017 1 J Co to jest kolekcja?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1
01-09-2017 1 J Jakie sa róznice pomiędzy metodami dispose() oraz finalize()?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
2
01-09-2017 2 J Jakie są różnice pomiedzy wątkiem a procesem?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
3
01-09-2017 3 J Jakie są różnice pomiędzy klasą a obiektem?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1
11-09-2017 1 J Co to jest Garbage Collector? Opisz zasadę działania.
podstawy dodane przez marcin90 11-09-2017
2
01-09-2017 2 J Co to jest atrybut?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
2
01-09-2017 2 J Co to jest wątek?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
2
01-09-2017 2 J Co to jest pula wątków?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
1
01-09-2017 1 J Co to jest mockowanie?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
0
01-09-2017 0 J Co to są typy generyczne?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
0
01-09-2017 0 J W jakim celu stosuje się wzorce projektowe?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
0
01-09-2017 0 J Co to są testy jednostkowe?
podstawy dodane przez marcin90 01-09-2017
2
25-10-2017 2 S Jaka jest różnica pomiędzy IEnumerable oraz IQueryable?
zaawansowane dodane przez marcin90 25-10-2017
0
27-10-2017 0 J Co zostanie wyświetlone na konsoli?
podstawy dodane przez marcin90 27-10-2017
0
21-11-2017 0 J Czy podany string jest palindromem?
podstawy dodane przez marcin90 21-11-2017
0
27-11-2017 0 S Analiza kodu - zadanie 4
zaawansowane dodane przez marcin90 27-11-2017
2
14-08-2018 2 S Co to są kopie głębokie i płytkie?
zaawansowane dodane przez lukaszek 14-08-2018
2
14-08-2018 2 S Czym jest Lazy Loading i Eager Loading?
zaawansowane dodane przez lukaszek 14-08-2018
1
04-10-2018 1 J Jak działa yield?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
2
04-10-2018 2 J Co to jest chcecked i unchecked?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1
04-10-2018 1 J Co oznacza słowo kluczowe partial?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1
04-10-2018 1 J Co to jest delegat?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1
04-10-2018 1 J Co to są wyrażenia lambda?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
0
04-10-2018 0 J Co to są obiekty immutable?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
2
04-10-2018 2 J Do czego służą operatory ? oraz ?? w języku C#?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
0
04-10-2018 0 J Jaka jest różnica pomiędzy słowem new, a słowem override?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
1
04-10-2018 1 J Czym są typy dynamiczne?
podstawy dodane przez czerwo 04-10-2018
2
04-10-2018 2 J Czym są dyrektywy preprocesora?
podstawy dodane przez marcin90 04-10-2018
2
19-11-2018 2 S Co oznaczają słowa kluczowe async oraz await? W jakim celu ich używamy?
zaawansowane dodane przez marcin90 19-11-2018

© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci