Jakie są rodzaje joinów? Opisz krótko.


Odpowiedź

Złączenia możemy podzielić na dwa podstawowe typy: wewnętrzne i zewnętrzne. Jako przykład weźmiemy tabelę A oraz tabelę B.
(Przedstawione zostały w dwóch formach w celu łatwiejszego przyswojenia wiedzy)INNER JOIN lub po prostu JOIN - wynikiem złączenia będą jedynie te wiersze z obu tabel, które udało się dopasować na podstawie zadanego warunku. Inaczej mówiąc efektem będzie część wspólną.


LEFT OUTER JOIN lub po prostu LEFT JOIN - wynikiem złączenia będą wszystkie wiersze z tabeli A oraz dopasowane do nich wiersze z tabeli B na podstawie zadanego warunku. W przypadku, gdy nie będzie możliwości dopasowania rekordu z tabeli B, przypisana zostanie wartość NULL.


RIGHT OUTER JOIN lub po prostu RIGHT JOIN - wynikiem złączenia będą wszystkie wiersze z tabeli B oraz dopasowane do nich wiersze z tabeli A na podstawie zadanego warunku. W przypadku, gdy nie będzie możliwości dopasowania rekordu z tabeli A, przypisana zostanie wartość NULL.


FULL OUTER JOIN lub po prostu FULL JOIN - wynikiem złączenia będą wszystkie wiersze z tabeli A oraz B. Jeśli będzie to możliwe, nastąpi dopasowanie wierszy z obu tabel na podstawie zadanego warunku. W przypadku gdy dopasowanie wierszy nie będzie możliwe, jako wartość z drugiej tabel zostanie przypisana wartość NULL.


CROSS JOIN - wynikiem złączenia będą wszystkie wiersze z tabeli A połączone ze wszystkimi wierszami tabeli B (iloczyn kartezjański).


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci