SkillsTest.pl C# pytania i zadania rekrutacyjne Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed?

: 2017-09-19 | Nr 3 z 51

Pytanie

Jakie jest przeznaczenie modyfikatora sealed? C#

Modyfikator sealed powoduje, że po danej klasie nie można dziedziczyć. Można go używać także wraz z metodami - klasy dziedziczące nie będą mogły przeciążać danej metody.


sealed class Car
{
   //do something
}
class FastCar : Car
{
   //BŁĄD - nie można dziedziczyć po klasie oznaczonej modyfikatorem sealed
}

Podczas kompilowania powyższego kodu zostanie zwrócony błąd.


class Car
{
 protected virtual void Move() { }
}
class FastCar : Car
{
 sealed protected override void Move() {}
}

Klasy dziedziczące po klasie FastCar nie będą mogły zawierać własnej implementacji funkcji Move, ponieważ klasa FastCar została ona oznaczona modyfikatorem sealed.

Polecamy

Na co możesz wydać swoje 15k?

Zabawki dla dwulatka