SkillsTest.pl SQL pytania i zadania rekrutacyjne

SQL - rozmowa rekrutacyjna


SQL Test

Pytania zamknięte. Więcej niż jedna odpowiedź może być prawidłowa.

SQL pytania teoretyczne i zadania praktyczne

Pytania o różnym stopniu trudności - większość z nich pojawia się podczas rozmowy technicznej gdy sprawdzana jest wiedza kandydata z zagadnień SQL.

Level Typ Pytanie
Pytanie Jakie są rodzaje joinów? Opisz krótko.
Pytanie Różnice pomiędzy WHERE a HAVING - wymień kilka.
Pytanie Do czego służy ORDER BY?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy TRUNCATE a DELETE?
Pytanie Co to jest transakcja?
Pytanie Co to jest widok?
Pytanie Czy istnieje możliwość wpisania w sposób jawny wartości do kolumny IDENTITY? Jesli tak to w jaki sposób?
Pytanie Czym się różni UNION od UNION ALL?
Pytanie Jaka jest różnica pomiędzy TRUNCATE i DROP?
Pytanie Co to jest klucz główny?
Pytanie Co to jest klucz obcy?
Pytanie Co to jest indeks i jakie są rodzaje?
Pytanie Czy utworzenie klucza głównego powoduje także utworzenie indeksu?
Pytanie Jak skopiować wybrane kolumny z jednej tabeli do kolumn w drugiej tabeli?
Pytanie Dobre praktyki programowania w TSQL. Czy o jakichś słyszałeś?
Pytanie Czemu tabela może mieć tylko jeden indeks klastrowany?
Pytanie Co to jest trigger?
Pytanie W jaki sposób SQL Server przechowuje daty?
Pytanie Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na serwerze produkcyjnym?
Pytanie Jak zabezpieczyć skrypt TSQL przed wykonaniem na bazie produkcyjnej?
Analiza kodu Analiza kodu - zadanie 1
Zadanie W jaki sposób pobrać z danej kolumny jedynie liczby parzyste bądź liczby nieparzyste?
Analiza kodu Analiza kodu - zadanie 2
Analiza kodu Analiza kodu - zadanie 3

Baza wiedzy z zagadnień SQL oraz baz danych. Pytania, testy oraz zadania praktyczne - przydatne podczas nauki o bazach danych i języku SQL. Materiały warto przerobić podczas przygotowań do rozmowy rekrutacyjnej na stanowiska: programista SQL, database developer, sql developer, programista baz danych.

Znajdziesz tutaj testy oraz zadania z rozwiązaniami a także odpowiedzi na pytania rekrutacyjne sql.
Relacyjne bazy danych oraz zapytania SQL to nieodłączna częśc pracy programisty, testera lub nawet menadżera projektu, dlatego nawet gdy aplikujesz na stanowisko, które nie jest ściśle powiązane z bazami danych, warto być przygotowanym na niektóre pytania sql na rozmowie kwalifikacyjnej.

Polecamy