SkillsTest.pl ASP.NET / .NET CORE pytania i zadania rekrutacyjne Tag Helpers w ASP.NET Core. Co to takiego?

Tag Helpers w ASP.NET Core. Co to takiego? ASP.NET / .NET CORE


marcin90 10-06-2018

Tag Helpers umożliwiają generowaniu kodu HTML po stronie serwera.

Kod HTML generowany jest na podstawie kodu C# zawartego w plikach Razor ( z rozszerzeniem .cshtml).

Istnieje wiele wbudowanych Tag Helper'ów w w ASP.NET Core, można także tworzyć własne.


Wbudowany tag helper LabelTagHelper umożliwia wygenerowaniu kodu HTML wraz z atrybutami elementu label

Składnia Razor:
<label asp-for="User"></label>
Wygenerowany kod HTML będzie wyglądał następująco:
<label for="User">User</label>

Wbudowany AnchorTagHelper
<a asp-controller="Home" asp-action="About">About Company</a>
Wygenerowany kod HTML będzie wyglądał następująco:
<a href="/Home/About">About Company</a>