1 odpowiedź

KISS- KEEP IF SIMPLE STUPID – kod musi być jak najprostszy, metody możliwie krótkie, od góry do dołu jak książkę kolejne metody i wywołania

DRY- ten sam kod więcej niż w dwóch miejscach, musimy go zrefaktorować do jednej metody, interfejsu

YAGNI – you arent gonna need it- nie będziesz tego potrzebował, nie potrzebujesz tego teraz to tego nie pisz! Wymagania mogą się zmieniać

SOLID – 5 reguł:

-S – Single Responsibility Principle – nasze klasy/metody koncentrują się na jednym konkretnym zadaniu, pojedyncze konkretne inferfejsy

-O – Open/Closed Principle – jeżeli posiadamy jakiś kod który został napisany, powinien być zamknięty na modyfikacje ale otwarty na rozszerzenia

-L – Liskov Substition Principle – zasady podstawienia A, B : A, void C(A a) -> a.(z klasy A, bezkarnie)

-I – Interface Segreagation Principle – dzielenie interfejsów, jeżeli interfejs posiada dużo metod, zawsze lepiej go rozdzielić na więcej interfejsów

-D- Dependency Inversion Principle – wysokopoziomowe moduły i niskopoziomowe powinny być oparte na abstrakcjach, czyli na interfejsach -> Dependency Injection – wskrzykiwanie zależności ;) 

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci