Jaka jest różnica pomiędzy atrybutami a elementami?


1 odpowiedź

Elementy definiują budowę dokumentu (strony internetowej).
Element składa się ze znacznika otwierającego, treści i znacznika zamykającego.
Składnia:

<element> treść </element>
Przykład:
<h1>Nagłówek</h1>

Atrybuty określają natomiast właściwości elementów.
Atrybuty zawsze podawane są w znaczniku otwierającym.
Składnia:

<element atrybut> treść </element>

Przykład:

<p title="Wskazówka dla użytkownika">Proszę najedź na mnie myszką!</p>
Efekt:

Proszę najedź na mnie myszką!

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci