1 odpowiedź

Tak metody wirtualne mogą być przeciążane zarówno w klasie, jak i w klasach dziedziczących po niej. Klasy dziedziczące mogą również przysłaniać metody przeciążone w klasie bazowej.


public class BaseClass
{
  public virtual void Method()
  {
    
  }

  public virtual void Method(int i)
  {

  }
}


public class DerivedClass : BaseClass
{
  public virtual void Method(string b)
  {

  }

  public override void Method()
  {

  }

  public override void Method(int i)
  {

  }
}

Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci