Napisz program FizzBuzz

 • Wypisz wszystkie liczby od 1 do 100
 • Jeśli liczba jest podzielna przez trzy wypisz “Fizz
 • Jeśli liczba jest podzielna przez pięć wypisz “Buzz
 • Jeśli liczba jest podzielna przez trzy i pięć wypisz “FizzBuzz

3 odpowiedzi

for n in range(101):
if (n % 3 == 0) and (n % 5 == 0):
print(f' {n} FizzBuzz')
elif n % 3 == 0:
print(f' {n} Fizz')
elif n % 5 == 0:
print(f' {n} Buzz')
else:
print(n)
tanquerays 30-10-2018 10:04
"Wypisz wszystkie liczby od 1 do 100"

for num in range(1,101):
string = ""
if num % 3 == 0:
string = string + "Fizz"
if num % 5 == 0:
string = string + "Buzz"
if num % 5 != 0 and num % 3 != 0:
string = string + str(num)
print(string)
for num in range(1, 101):
  string = ""
  if num % 3 == 0:
    string = "Fizz"
  if num % 5 == 0:
    string = string + "Buzz"
  if string == "":
    string = str(num)
  print(string)

albo 

for num in range(1, 101):
  string = ""
  if not num % 3:
    string = "Fizz"
  if not num % 5:
    string = string + "Buzz"
  if not string:
    string = str(num)
  print(string)


Zaloguj się lub zarejestruj by dodać odpowiedź.


© 2019 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci