SkillsTest.pl C# pytania i zadania rekrutacyjne Analiza kodu - zadanie 4

: 2017-11-27 | Nr 51 z 51

Analiza kodu

Analiza kodu - zadanie 4 C#

Jaka wartość zmiennej maxSpeed zostanie wyświetlona na konsoli?

public static void Main(string[] args)
{
 CarSpeed speed = new CarSpeed();
 speed.PrintSuperSpeed();
}

public class CarSpeed
{
 public static int maxSpeed;

 public CarSpeed()
 {
  if (maxSpeed == 0)
   maxSpeed = 200;
 }
 static CarSpeed()
 {
  if (maxSpeed == 0)
   maxSpeed = 300;
 }

 public void PrintSuperSpeed()
 {
  if (maxSpeed == 200)
  {
   maxSpeed = 500;
  }
  Console.WriteLine("SuperSpeed : " + maxSpeed);
  Console.ReadLine();
 }
}

Odpowiedź: SuperSpeed: 300

Objaśnienie

Klasa może posiadać tylko jeden konstruktor statyczny i wywoływany jest on zawsze przed pozostałymi konstruktorami, dlatego też maxSpeed przyjmie wartość 300 po stworzeniu obiektu.

Polecamy

Na co możesz wydać swoje 15k?

Zabawki dla dwulatka