Czy podany string jest palindromem?

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej jak i od prawej do lewej. Przykłady:

 • Ala
 • Kobyła ma mały bok
 • Atak kata
 • Może jutro ta dama da tortu jeżom
Napisz metodę, która jako parametr przyjmuje wyrażenie typu string i zwraca wartość typu true jeżeli wyrażenie jest palindromem. Jeśli wyrażenie nie jest palindromem metoda powinna zwrócić false. Pisząc kod miej na uwadze dobre praktyki oraz ewentualne problemy wydajnościowe w przypadku długich wyrażeń.


Odpowiedź

Przykładowe rozwiązanie

public static bool IsPalindrom(string wordToCheck)
{
 if (String.IsNullOrEmpty(wordToCheck))
  return false;
 wordToCheck = wordToCheck
        .Replace(" ", "")
        .ToLower();

 int length = wordToCheck.Length;

 for (int i = 0; i < length / 2; i++)
 {
  if (wordToCheck[i] != wordToCheck[length - i - 1])
   return false;
 }
 return true;
}

Wyjaśnienie

Na początku sprawdzamy czy nie został przekazany pusty ciąg znaków bądź wartość null. Jeżeli tak to zwracamy false.
 if (String.IsNullOrEmpty(wordToCheck))
  return false;

Następnie musimy wykonać czynności:

 • usuwamy spacje z otrzymanego wyrażenia
 • zamieniamy duże litery na małe
wordToCheck = wordToCheck
       .Replace(" ", "")
       .ToLower();

Proces sprawdzania jest następujący:
sprawdzamy pierwszą oraz ostatnią literę wyrażenia, jeżeli są różne to od razu zwracamy false. Następnie porównujemy drugą i przedostatnią literę itd. Gdy dojdziemy do połowy nie ma sensu porównywać dalej ponieważ litery te zostały już sprawdzone. Jeśli pierwsz połowa wyrażnia równa sie drugiej połowie wyrażenia zwracamy true.


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci