Odpowiedź

Testy jednostkowe to fragmenty kodu mające na celu sprawdzenie działania innej części kodu. Podczas pisania testu jednostkowego wyróżnia się trzy etapy Arrange, Act oraz Assert. Pierwszy z nich ma przygotować obiekty do testowania, drugi wykonać testowaną operację a trzeci sprawdzić czy zachowanie kodu jest zgodne z oczekiwaniami. Testy jednostkowe są przydatne, ponieważ stanowią swego rodzaju dokumentację dla innych programistów oraz zapewniają, że dany fragment kodu po procesie refaktoryzacji w dalszym ciągu działa prawidłowo.

© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci