Czy istnieje mozliwość żeby jedna tablica przechowywała różne typy obiektów takie jak int, string, float itp?


Odpowiedź

Nie, tablica może przechowywać jedynie wartości tego samego typu.
Ale skoro wszystkie typy dziedziczą po klasie System.Object, możemy więc stworzyć tablicę przechowujące typy Object. Dzięki temu w jednej tablicy będzie można przechowywać wartości o różnych typach.
object[] mixedTypeArray = new object[5];
mixedTypeArray[0] = null;
mixedTypeArray[1] = 1;
mixedTypeArray[2] = "John";
mixedTypeArray[3] = false;
mixedTypeArray[4] = 10.23;
onyks 10-07-2019 01:56
Można również wykorzystać w tym celu zmienne dynamiczne np: dynamic[] test = new dynamic[] { 'a', 1, "abc" };

stilldark 21-07-2019 01:37
No ale idąc tym tokiem myślenia to przecież można zrobić listę przechowującą obiekty typ object, więc mogą być przechowywane w liście :P


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci